Skyderier i Danmark og Frankrig

Oplysninger til det danske folk - Angrebene på Krudttønden og Krystalgade. LInk

http://www.oplysning.org/angrebet-paring-krudttoslashnden-og-krystalgade.html

1. Redegør for hjemmesidens påstande om skyderierne i København 14.-15. februar 2015 - læg især mærke til afsnittet "Analyse af det hele og hvorfor og hvad skete der - teorier og facts".

 

2. Hvordan argumenteres der for, at skyderierne i København var et svindelnummer? Brug skemaet om "konspiratorionsteoretisk argumentation" s. 31 i bogen.

 

3. Hvad er hensigten med de mange videoklip og er de virkelige troværdige til at belyse det, de der på hjemmesiden påstås?

 

4. Se en række af de klip fra nyhedsudsendelser, der bruges som belæg for at fremsætte den alternative forklaring og diskutér på baggrund af teoritekst 15 (Clare Birchall – Viden bliver pop) i hvilken grad mainstream medierne (DR, TV2) selv medvirker til at åbne for alternative forklaringer og konspirationsteorier.

Klip om Charlie Hedbo

Opgave

 

1. Redegør for hjemmesidens påstande om skyderierne i København 14.-15. februar 2015 (se bogen s. 42-43 omkring analyse af billeder og videoer)

 

2. Hvordan argumenteres der for, at skyderierne i København var et svindelnummer? Brug skemaet om "konspiratorionsteoretisk argumentation" s. 31 i bogen.

 

3. Diskuter på baggrund af teoritekst 12 (Maria Brockhoff "Konflikter og konspirationer") hvilke konflikter de alternative forklaringer på begivenhederne i København 14.-15. februar 2015 kan dække over.

 

4. Overvej hvorvidt de alternative forklaringer kan siges at være en del af "Jødekonspirationen", se bogen s. 115.

Skyderier i Danmark og Frankrig