Film/Klip

Film/Klip

Loose Change 2014

Arbejdsspørgsmål

1) Sammenfat filmens hovedpointer og budskab: Hvilke begivenheder og forhold omfortolkes? Hvilke alternative forklaringer fremsættes?

2) Hvad er formålet med at der i starten af filmen nævnes en række fortidige begivenheder?

3) Diskuter hvorvidt de nævnte fortidige eksempler er beskidt politik eller konspirationer (se bogen s. 19)

4) Brug skemaet i bogen s. 31 til at analyse filmens argumentation

5) Er filmens påstande realistiske hvis man anvender Occams ragekniv (se bogen s. 28)

6) Analyser filmens budskab og påstande under inddragelse af teoritekst 3 og/eller 4.

7) Anvend teoritekst 12 som udgangspunkt for en diskussion af hvilke konflikter, der kan ligge bag filmens budskab.

 

 

Zeitgeist 2007

Bemærk: Filmen er oprindeligt lavet og udgivet i tre dele. Du kan eventuelt vælge at kun at se og arbejde med en af delene, da den samlede film er to timer lang. Første del (de første ca. 40 minutter) fokuserer på religion/kristendom. Anden del (fra ca. 40 minutter til 1:15) fokuserer på 11. september og lignende terrorangreb. Tredje del (fra 1:15 og frem) handler om forholdet mellem magthavere og befolkninger i de vestlige lande, med fokus på en række vigtige fortidige begivenheder og økonomiske forhold.

Arbejdsspørgsmål

1) Sammenfat filmens hovedpointer og budskab: Hvilke begivenheder og forhold omfortolkes? Hvilke alternative forklaringer fremsættes?

2) Læg mærke til hvordan filmen er sammensat/sammenklippet - hvor stammer de forskellige dele fra? Hvad er hensigten med de "kommentarer", der nogen gange bliver vist samtidig med at en person udtaler sig?

3) Hvordan kan teoritekst 15 og 16 være med til at forklare filmens påstande og budskab?

4) Anvend teoritekst 20 til analyse af filmen og diskuter på den baggrund om filmens påstande er en konspirationsteori.

Del 1:

3) Hvilke fortidige forhold omfortolkes i del 1 af filmen? Hvad er pointen med denne omfortolkning?

4) Prøv at undersøge de forskellige påstande der fremsættes på internettet eller i relevante fagbøger. Diskuter hvorvidt der er tale om pseudohistorie under inddragelse af teoritekst 10.

Del 2:

5) Hvad er filmens fortolkning af begivenhederne 11. september 2001?

6) Hvem er de forskellige "vidner", som anvendes - og hvorfor tillægges de særlig troværdighed?

Del 3:

7) Hvilke fortidige forhold inddrages og hvorfor?

8) Er påstandene i del 3 realistiske hvis man anvender Occams ragekniv (se bogen s. 28)

 

 

Mørkets lakajer

Arbejdsspørgsmål

1) Prøv at undersøge filmens indledende påstande: At Osama bin Laden blev mistænkt helt fra starten af, at der ikke var beviser mod ham, osv. Er disse påstande korrekte?

2) Hvordan bedømmes den vestlige verdens politik i kølvandet på 11. september? Hvordan begrundes denne kritik?

3) Hvordan fremstilles EU?

3) Hvem er de forskellige personer, der bruges til at underbygge filmens budskab? Prøv at undersøge dem på internettet.

4) Analyser filmens argumentation under inddragelse af skemaet s. 31 og teoritekst 20.

5) Diskuter på baggrund af teoritekst 12 hvilke konflikter, der kan ligge bag filmens alternative fortolkning af begivenhederne 11. september 2001.

6) Analyser filmen under inddragelse af teoritekst 5 og 8.

 

 

Thrive 2011

Arbejdsspørgsmål

1) Redegør for fimens hovedpointer og påstande.

2) Analyser filmen under inddragelse af teoritekst 5 og 14.

3) Diskuter hvorvidt filmens påstande er religiøse under inddragelse af teoritekst 13.

4) Vurder hvorvidt filmens påstande er videnskab - inddrag teoritekst 18.

 

 

David Icke foredrag 2011

Foredraget varer næsten 2 timer, men du kan sagtens nøjes med at se den første time

Arbejdsspørgsmål

1) Redegør for filmens hovedpointer og påstande.

2) Analyser filmen under inddragelse af teoritekst 13.

3) Hvordan argumenter Ickes for sine påstande?

4) Brug Occams ragekniv (s. 28) til at vurdere hvorvidt Ickes forklaringer og påstande er realistiske.

5) Diskuter på baggrund af teoritekst 17 og 18 hvorvidt Ickes påstande og forklaringer er videnskab.

6) Brug Shermers skala (s. 37) til at vurdere om Ickes påstande er en konspirationsteori.

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse