Eurabia

Eurabia

 

 

Opgave til nedenstående billede:

- Beskriv billedet

- Hvad er billedets budskab?

- Hvilke konflikter kan tænkes at ligge bag billedets budskab? Inddrag teoritekst 12.

 

 

 

Opgave til nedenstående billede:

- Hvad er billedet sat sammen af?

- Hvad er billedets budskab?

 

 

 

Opgave til nedenstående billede:

- Beskriv billedet og de forskellige elementer der optræder i det

- Hvor stammer de forskellige anvendte symboler fra?

- Hvad er formålet med at sammenknytte de anvendte symboler?

 

 

 

Opgave til nedenstående billede:

- Beskriv billedet

- Hvem/hvad symboliserer de to personer? Og hvilke karakteristika tillægges de?

- Hvad er billedets budskab?